Naše služby

Diagnostika

Nízkotlaká krémová injektáž

Celoplošná injektáž

Vysokotlaká injektáž polyuretany

Rubová injektáž gelem

O firmě SPSAN, která je součástí sanačního koncernu SpurnyREEF s.r.o.

Jsme zavedenou firmou na trhu již od roku 2004, která se soustředí pouze na sanační technologii. Jsme jedna z mála certifikovaných firem v České republice, která má živnostenské oprávnění na provádění kompletních izolatérských prací. Zabýváme se vzlínající vlhkostí, špatnou hydroizolací a průsaky tlakové vody. Do našeho portfolia služeb nejčastěji patří nízkotlaká krémová injektáž, vysokotlaká injektáž, celoplošná injektáž, celoplošné stěrky, těsnící injektáže a rubové injektáže. Našimi klienty jsou rodinné domy, státní i komerční instituce a památkově chráněné nemovitosti. 

Pravidelně inovujeme naše vybavení a technologické dovednosti spolu s pravidelným školením u výrobců sanačních materiálů, které se neustále zlepšují. Jsme dvorní zástupci společnosti Anton Vorek a společnosti Sanax.

 • Jsme zaběhlou firmou s dlouholetou historií 
 • Kompletní sanační technologie
 • Technický i technologický servis
 • Dlouholetá spolupráce s certifikovanými soudními znalci
 • Vlastníme technologie francouzské firmy MABI, která je již 60 let na trhu
 • Vlastníme technilogie španělské firmy Adkalis
 • Vlastníme technilogie firmy Anton Vorek
 • Vlastníme technilogie firmy Sanax
 • Vyhrazujeme si právo technických dozorů technologií
 • Standartní záruka 5 let, na určité technologie i 50 let
 • Naše společenost je podporujícím členem - WTA - Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky z.s.

Naše oblast působení je po celé České i Slovenské republice zobrazit mapu dostupnosti

20 Let na trhu 8 736  Dokončených sanací

Pokračovat na stránku o firmě >>

imgneco
imgneco

 

Jsme zavedenou firmou na trhu již od roku 2004, která se soustředí pouze na sanační technologii. Jsme jedna z mála certifikovaných firem v České republice, která má živnostenské oprávnění na provádění kompletních izolatérských prací. Zabýváme se vzlínající vlhkostí, špatnou hydroizolací a průsaky tlakové vody. Do našeho portfolia služeb nejčastěji patří nízkotlaká krémová injektáž, vysokotlaká injektáž, celoplošná injektáž, celoplošné stěrky, těsnící injektáže a rubové injektáže. Našimi klienty jsou rodinné domy, státní i komerční instituce a památkově chráněné nemovitosti.

Pravidelně inovujeme naše vybavení a technologické dovednosti spolu s pravidelným školením u výrobců sanačních materiálů, které se neustále zlepšují. Jsme dvorní zástupci společnosti Anton Vorek a společnosti Sanax.

Pokračovat na stránku o firmě >>

 • Jsme zaběhlou firmou s dlouholetou historií 
 • Kompletní sanační technologie
 • Technický i technologický servis
 • Dlouholetá spolupráce s certifikovanými soudními znalci
 • Vlastníme technologie francouzské firmy MABI, která je již 60 let na trhu
 • Vlastníme technilogie španělské firmy Adkalis
 • Vlastníme technilogie firmy Anton Vorek
 • Vlastníme technilogie firmy Sanax
 • Vyhrazujeme si právo technických dozorů technologií
 • Standartní záruka 5 let, na určité technologie i 50 let
 • Naše společenost je podporujícím členem - WTA - Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky z.s.

Naše oblast působení je po celé České i Slovenské republice zobrazit mapu dostupnosti

20 Let na trhu 8 736  Dokončených sanací
imgneco
imgneco

img-vlhke-zdivo

Co je to vzlínající vlhkost?

Vzlínající vlhkost je odborným názvoslovím pro zavlhčení jakéhokoliv typu zdiva ve všech stavbách po celém světě. Projevy tohoto poškození jsou převážně viditelně identifikovatelné hned na první pohled, a to tak, že uvidíte poškozené odloupané omítky, které bývají i zpuchřelé, plísně na omítce a jiné viditelné fleky, které jsou způsobené těžkými kovy, které jsou obsažené ve spodní vodě a dále zasolení omítky, kterému se odborně říká sanitr. Tento problém může mít vážný vliv na lidské zdraví a také na statiku nemovitosti.

o vzlínající vlhkosti
injektaz-vlhkezdivo

Odstranění vzlínající vlhkosti

Cílem sanace vlhkého zdiva je dosažení trvalého odstranění vlhkosti zdiva. Sanace vlhkého zdiva zahrnuje systém hydroizolačních, vysušovacích a stavebních opatření. Tato technologie obsahuje tři základní typy sanačního opatření. Existuje tedy mechanické, chemické, dodatkové nepřímé řešení vzlínající vlhkosti ve zdivu. V dnešní době se nejvíce používá z důvodu nižší finanční náročnosti, neporušení statiky domu a možnosti provádět sanace při standartním běhu domácnosti právě injektáž zdiva. Injektáž zdiva se opět dělí na nízkotlakou a vysokotlakou injektáž, a to vše v závislosti na povaze zdiva a míře zavlhčení zdiva.

Typy sanačních technologií
kdysanace

Kdy je potřeba sanovat?

Sanaci vlhkého zdiva potřebuje tehdy, pokud vizuálně vidíte různé změny na zdivu jako jsou skvrny, fleky, různé plísně, hniloba a specifický odér vlhkého zdiva. Všechny projevy naznačují vznik budoucích problému se statikou zdiva a tím pádem výrazně zkracuji životnost nemovitosti. Nejdůležitějším aspektem je ochrana lidského zdraví, vystavení lidského organizmu různým bakteriím, plísním a hnilobám, má významný dopad na celkové zdraví. Nejčastějším projevem je zvýšený výskyt alergií a vznik astmatických potíží.

Příklady problémů

Co je to vzlínající vlhkost?

Vzlínající vlhkost je odborným názvoslovím pro zavlhčení jakéhokoliv typu zdiva ve všech stavbách po celém světě. Projevy tohoto poškození jsou převážně viditelně identifikovatelné hned na první pohled, a to tak, že uvidíte poškozené odloupané omítky, které bývají i zpuchřelé, plísně na omítce a jiné viditelné fleky, které jsou způsobené těžkými kovy, které jsou obsažené ve spodní vodě a dále zasolení omítky, kterému se odborně říká sanitr. Tento problém může mít vážný vliv na lidské zdraví a také na statiku nemovitosti.

img-vlhke-zdivo
o vzlínající vlhkosti

Odstranění vzlínající vlhkosti

Cílem sanace vlhkého zdiva je dosažení trvalého odstranění vlhkosti zdiva. Sanace vlhkého zdiva zahrnuje systém hydroizolačních, vysušovacích a stavebních opatření. Tato technologie obsahuje tři základní typy sanačního opatření. Existuje tedy mechanické, chemické, dodatkové nepřímé řešení vzlínající vlhkosti ve zdivu. V dnešní době se nejvíce používá z důvodu nižší finanční náročnosti, neporušení statiky domu a možnosti provádět sanace při standartním běhu domácnosti právě injektáž zdiva. Injektáž zdiva se opět dělí na nízkotlakou a vysokotlakou injektáž, a to vše v závislosti na povaze zdiva a míře zavlhčení zdiva.

injektaz-vlhkezdivo
Typy sanačních technologií

Kdy je potřeba sanovat?

Sanaci vlhkého zdiva potřebuje tehdy, pokud vizuálně vidíte různé změny na zdivu jako jsou skvrny, fleky, různé plísně, hniloba a specifický odér vlhkého zdiva. Všechny projevy naznačují vznik budoucích problému se statikou zdiva a tím pádem výrazně zkracuji životnost nemovitosti. Nejdůležitějším aspektem je ochrana lidského zdraví, vystavení lidského organizmu různým bakteriím, plísním a hnilobám, má významný dopad na celkové zdraví. Nejčastějším projevem je zvýšený výskyt alergií a vznik astmatických potíží.

kdysanace
Příklady problémů

Námi nabízené služby

Hydroizolační technologie

soryimg2
kremova

Nízkotlaká krémová injektáž

Nízkotlaká injektáž tixotropním krémem, který je směsí organicky modifikovaných silanů a siloxanů, které obvykle neobsahují organické nosiče. Tento krém se injektuje do injektážních otvorů ve zdivu a pod dopravním tlakem je injektován na konec injektážních otvorů. Při pro-vzlínání tixotropního materiálu dojde k vytvoření kompletní hydroizolační clony. Tento izolační materiál lze použít jako jeden z mála (oproti konkurenčním materiálům) do velmi vysokého stupně zavlhčení zdiva, a to až 95 % zavlhčení zdiva.

Krémová hydrofobní injektáž je 100 % účinná proti vzlínající vlhkosti a nikoli proti proudící a tlakové vodě. Na tyto problémy se používají technologie vysokotlakých injektáží a celoplošných injektáží.

Více o této technologii
soryimg
vysokotlak

Vysokotlaká injektáž polyuretany

Tlakové injektáže polyuretany je technologie, která se používá všude tam, kde je zdivo vystaveno enormní zátěži vody. Ať už v rámci dešťových srážek, vysoké hladiny spodní vody nebo v rámci struktury zdiva a materiálů, a to převážně nepórovitých kamenných materiálů. Nedílnou součásti funkce polyuretanů je také zpevnění nestejnorodého zdiva a staticky nestabilního zdiva. Funkce polyuretanů je expandovat, materiál obalit a tím vyplnit i vzniklé kapiláry. Polyuretany mohou být jednosložkové nebo dvousložkové. Tyto technologie jsou na provedení vždy náročnější a nejsou vhodné do všech typů zdiva. Z toho důvodu je vždy nutná odborná diagnostika naším vyškoleným technikem.

Více o této technologii
soryimg1
celoplosna

Celoplošná injektáž

Tato technologie se normálně provádí v suterénních prostorech nebo všude tam, kde je stěna pod úrovní terénu. Tyto technologie mohou být jak nízkotlaké pomocí krému, tak vysokotlaké pomocí polyuretanu. Vždy ale záleží na struktuře zdiva a důsledcích nebo příčinách zavlhčení zdiva. Nízkotlaká injektáž se provádí všude tam, kde suterénní a podúrovňové zdivo není vystaveno tlakové mírně vodě, kde jsou eliminovány dešťové srážky a kde nedochází k prokapávání vody skrz dané zdivo.

Vysokotlaká injektáž se provádí všude tam, kde je předpoklad vyššího zavlhčení enormních dešťových srážek a mírně tlakové vody. Obě tyto technologie, jak nízkotlaká injektáž, tak i vysokotlaká injektáž jsou spojeny s osekáním - odstraněním omítek a následným vyštěrkováním speciální sanační cementovou stěrkou. V některých případech musí dojít i k podrovnání zdiva.

Obě tyto technologie jak nízkotlaká injektáž tak i vysokotlaká injektáž jsou spojeny s osekáním - odstraněním omítek a následném vystěrkování speciální sanační cementovou stěrkou. V některých případech musí dojít k podrovnání zdiva.

Více o této technologii
rubova
rubovka

Rubová injektáž

Rubová injektáž je nejpokročilejší technologie na trhu, díky které lze vytvořit dodatečnou bariéru proti pronikání vlhkosti, i tlakové vody na jakémkoliv typu zdiva a za jakýchkoliv stavebních podmínek. Tato bariéra se vytváří vždy mezi stavebním prvkem a přilehlým terénem. Tento typ hydroizolací se provádí všude tam, kde z jakéhokoliv důvodu nelze provést odkopové práce a zhotovit drenážní systém. Nejčastěji se tyto technologie používají na bytových domech ve městech, kde jsou již zhotovené chodníky a kompletní infrastruktura. Je to náročná technologie, která zaručí 100 % funkčnost sanace. Naše rubové injektáže jsou specifické tím, že se neinjektují přímo do stavebního materiálu ale až za, tedy do rostlého terénu, kde nahrazují svislou izolační nopovou fólii.

Více o této technologii

Jak se připravit na sanaci?

Před realizací je potřeba se připravit, aby práce techniků nebyla komplikovaná z Vaší strany. V důsledku to ovlivní rychlost a kvalitu výsledné sanace. Pro každou technologii je potřeba myslet na individuální požadavky dané technologie, přestože některé věci v přípravě jsou identické.

postupSanace1
Nízkotlaká krémová injektáž

Je potřeba zajistit prostor pro injektáž minimálně 1,5 m od injektované stěny. Dále zákazník musí zajistit připojení k elektrické energii (220 V). V případě, že tato možnost není, tak musí zákazník technika předem informovat, aby se při realizaci počítalo s dovozem elektrocentrály, která bude v rámci zakázky zpoplatněná.

postupSanace2
Celoplošná injektáž

Je potřeba zajistit prostor pro injektáž minimálně 1,5 m od injektované stěny. Dále zákazník musí zajistit připojení k elektrické energii (220 V). V případě, že tato možnost není, tak musí zákazník technika předem informovat, aby se při realizaci počítalo s dovozem elektrocentrály, která bude v rámci zakázky zpoplatněná.

postupSanace3
Vysokotlaká injektáž polyuretany

Je potřeba zajistit prostor pro injektáž minimálně 1,5 m od injektované stěny. Dále zákazník musí zajistit připojení k elektrické energii (220 V). V případě, že tato možnost není, tak musí zákazník technika předem informovat, aby se při realizaci počítalo s dovozem elektrocentrály, která bude v rámci zakázky zpoplatněná.

postupSanace4
Rubová injektáž

Je potřeba zajistit prostor pro injektáž minimálně 1,5 m od injektované stěny. Dále zákazník musí zajistit připojení k elektrické energii (380 V) a dostatečný zdroj vody z řádu. V případě, že tato možnost není, tak musí zákazník technika předem informovat, aby se při realizaci počítalo s dovozem elektrocentrály, která bude v rámci zakázky zpoplatněná.

Reference

Pár příkladů referencí

Proč my?

Jsme certifikovaná a památkáři uznávaná společnost

WTA - Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky z.s.

Posláním společnosti je rozvíjení odborných znalostí a tvůrčích schopností členů, uspokojování a prosazování jejich odborných zájmů a popularizace sanačních procesů při rekonstrukcích a obnově staveb.

Co WTA dělá?

 • vytváří podmínky pro sdružování členů k zájmové a odborné činnosti
 • umožňuje a organizuje odborné styky, výměnu zkušeností, konzultace a společná řešení odborných problémů
 • získává a šíří vědecké, technické, ekonomické informace
 • organizuje výchovně vzdělávací činnost a podílí se na rekvalifikačním a celoživotním vzdělávání, vyvíjí ediční činnost
 • zabezpečuje expertizní, poradenskou a konzultační činnost
 • spolupracuje se zahraniční společností WTA e.V
WTA webové stránky
1
2
4
5
3
6
7
hodnocenifirmy

Svěřte se do rukou odborníků

Naše firma je jedna z mála firem v České republice, která má živnostenské oprávnění na provádění specializovaných izolatérských prací. Tuto živnost má pouze 5 % firem v ČR, a proto si troufáme tvrdit, že jsme skutečnými odborníky na poli sanačních technologií. Na každou zakázku jezdí vždy plně vyškolený technik a všichni zaměstnanci jsou našimi kmenovými zaměstnanci. Také s námi plně spolupracují výrobci sanačních materiálů i strojů a máme k dispozici kompletní sanační technologie od specializovaných strojů až po materiály.

Mapa dostupnosti služeb

Proč bych měl spolupracovat s Vámi?

Naši technici jsou pro Vás k dispozici po celé České republice a na Slovensku

ico01

Jsme zaběhlou firmou s dlouholetou 20letou historií

ico07

Kompletní sanační technologie na zdivo i dřevo

ico03

Odborní technici k dispozici po celé České a Slovenské republice

ico05

Spolupráce s předními dodavateli kvalitních materilů pro sanaci

ico06

K dispozici máme přední technické dozory a soudní znalce

ico06

Realizujeme kompletní servis od prohlídky až po následnou realizaci, společně s nezávaznou cenovou nabídkou

Ve kterých městech běžně působíme?

 • Olomouc
 • Brno
 • České Budějovice
 • Hradec Králové
 • Jihlava
 • Pardubice
 • Plzeň
 • Praha
 • Žilina
 • Blanská bystrice
Na co se nás často ptáte..

Otázky a odpovědi

Naše firma se věnuje svému řemeslu opravdu dlouho, proto věříme, že na základní otázky, známe odpověď.

faq-image

Ano, tato technologie v dnešní době polymerů skutečně funguje. Pokud Vás zajímá technologický rozbor či dema z naší laboratoře, přejděte prosím na testovací injektáže kde je vysvětlena práce a fungování materiálů, které používáme ke své práci.

Naše firma vždy dodržuje technologické předpisy pro práci s materiály i postup práce. A z toho plynou jednotlivé záruční podmínky.

Sanace v různých typech zdí vyžaduje použití různých typů technologií. Tyto problémy většinou vznikají u prováděných sanací neodbornou společností, která nemá dostatečné zkušenosti a nemá živnostenské oprávnění izolatérství. Dalším typickým problémem je, že se natlačí do zdi méně materiálu, tím se výsledná cena sníží a funkčnost není taková.

Zákazník vždy vybírá hlavně cenou. Někdy se stane, že je zákazníkovi doporučena nevhodná technologie. Někdy zákazník zvolí sám jen podle cenových nabídek a rozhodne se špatně. Máte tedy špatné, nebo nedostatečné řešení a chcete to tentokrát udělat pořádně? Stačí když nás kontaktujete.

Vyplňte

Nezávaznou poptávku

Na základě této poptávky se Vám ozve náš technik a domluví s Vámi všechny podrobnosti potřebné pro bezplatnou prohlídku u Vás. 

* - Toto pole je povinné